מסך עשן

מסך עשן

רשימת השירים בדיסק:

  1. סמעי
  2. עננים
  3. נינה
  4. מסך עשן
  5. שיר המשפחה
  6. אם תעזביני
  7. מעמק לגבעה
  8. מסך גיטרות