העטלף והתרנגול

העטלף והתרנגול

רשימת השירים בדיסק:

  • שמחו בשם
  • אין עוד מלבדו
  • עטלף ותרנגול
  • ה' מלך
  • או קנה
  • למה רגשו גויים
  • למנצח משכיל לבני קורח
  • תתעורר
  • מתיר אסורים
  • נודדת